Ny forskning visar att buller under graviditeten kan påverka barnets hörsel negativt – och idag är fler barn än någonsin ljudöverkänsliga.

gravidmageDet enklaste sättet att ta reda på om man själv eller ens barn har hörsel problem är att göra ett hörseltest. Det kan man göra hos antingen vanliga sjukvården eller genom att boka tid hos någon av klinikerna som Audika har. Och något man ska vara välmedveten om som förälder är att ett hörseltest på barn bör genomföras i tidig ålder på barnen. Ny forskning visar nämligen att om man som gravid utsätts för buller så kan detta också påverka barnets hörsel redan i livmodern. Det är något som bland annat Forskning.se skriver om och i Dagens Medicin skriver man att detta förr var något man inte trodde påverkade. Teorin var nämligen att moderns livmoder skyddade barnet från yttre ljud och just buller, men ny forskning visar alltså annorlunda.

Lågfrekvent buller når fostret

Vad den nya forskningen visar är nämligen att lågfrekvent buller faktiskt når fostret och det är den typen av buller som kan ha inverkan på, och även skada, barnets hörsel redan i fosterstadiet. Studien som gjorts har omfattat hela 1,4 miljoner svenska barn och visar att barn medmödrar som arbetet i hög bullernivå under sin graviditet sedan har 80 procent högre risk att drabbas av hörselskada. Detta jämfört med barn vars mödrar inte utsatts för buller i sitt yrkesliv under graviditeten. Av denna forskning varnar nu och också avråder forskarna mödrar från att vistats i miljöer där det förekommer mycket buller.

Många barn är ljudöverkänsliga

Kanske kan denna nya forskning vara en bidragande faktor till att många barn idag är ljudöverkänsliga. Enligt Svenska Dagbladet har just ljudöverkänslighet hos barn fördubblats under de senaste tio åren och man tror även att känslighet för lågfrekventa ljud kan vara bakomliggande orsak till ökningen av stress och oro hos barn i låg ålder. Detta har man kommit fram till genom en studie bestående av cirka 1 500 barn och ungdomar vilka frekvent har hörseltestats sedan år 1995 – och under studiens gång har andelen ljudöverkänsliga barn ökat från 39 procent till 79 procent.

Att tänka på om buller och ljudöverkänslighet

  • Under graviditeten – undvik miljöer med buller och lågfrekventa oljud.
  • Testa hörseln tidigt – hörselproblem kan upptäckas hos barn i tidig ålder genom test.
  • Många konsekvenser – buller och lågfrekventa ljud påverkar mer än hörseln hos barn, även stress och oro blir högre på grund av ljud.