Traditionell eller Knivstamodellen? Vad handlar det om? Jo, inskolning på förskolan. Det finns nämligen olika uppfattningar om vad som fungerar bäst.

Traditionell inskolning pågår oftast i två veckor, och föräldrarna är med större delen av tiden. Tillvänjningen vid att vara ensam i den nya miljön sker stegvis. Den första dagen är föräldern med en längre stund, men sedan minskar tiden som föräldern är på förskolan för varje dag som går.

Inskolning på förskolaFöräldraaktiv inskolning, eller Knivstamodellen, handlar om att snabba på processen. Föräldern är med på förskolan de tre första dagarna, och då under tre hela dagar. Sedan ska barnet vara själv på förskolan, men föräldern kan bli kontaktad av pedagogerna under den första tiden, om hen behövs på förskolan. En av de första förskolorna att använda modellen är Hattmarkarbackens förskola i Mälarhöjden i södra Stockholm. Mer om förskolan och metoden finns att läsa här. En viktig skillnad mellan den här modellen och den traditionella är att föräldern är mer aktiv under inskolningen i den föräldraaktiva modellen. Man sitter inte, som en pappa säger i den länkade artikeln, i personalrummet och syr en docka, utan deltar i aktiviteterna på förskolan. För många barn ger detta en större trygghet. Ett tips är också att leka på förskolans gård under helgen, för att miljön ska bli mer bekant för barnet.

För- och nackdelar

Barn är som bekant olika, och det allra bästa vore antagligen om föräldrarna själva kunde bestämma vilken typ av inskolning de vill ha. Men det är förskolorna som bestämmer vilken typ av inskolning de ska ha. Knivstamodellen har fått en hel del kritik, från personer som anser att tre dagar är för kort tid för att barnet ska kunna knyta an till pedagogerna. Å andra sidan kan två veckor också vara för kort tid, säger Birthe Hagström, doktor i pedagogik vid Malmö högskola. Det finns studier som visar att barn kan ha höga stressnivåer i upp till fem månader efter att de börjat på förskolan. Det finns dock inte särskilt många studier som har gjorts på barn i svenska förskolor, och ingen studie som jämför traditionell och föräldraaktiv inskolning. Det är nog heller inte särskilt många föräldrar som skulle vilja att deras barn deltar i en sådan studie.

Det här behöver inte tala mot den föräldraaktiva inskolningen, eftersom föräldern då är med tre hela dagar, vilket gör att barnet känner sig tryggare vid måltider, när det ska sova etc. Ett större problem är kanske barngruppernas storlek, vilket gör att personalen helt enkelt inte har tillräckligt med tid för barnen.

Slutligen ska man komma ihåg att man som förälder kan vara den som tycker att inskolningen är jobbigast, framför allt om man har varit föräldraledig precis innan och byggt upp en relation med barnet. Det är inget fel i detta, och det är bra att vara öppen med det, men man bör försöka att inte överföra sina tankar och känslor på barnet, som ju är en egen individ. Se inte heller personalen som motståndare, utan samarbeta med dem. De vill naturligtvis också att det ska fungera så bra som möjligt när barnet är på förskolan.