Hur står det till med skadedjur i vårt avlånga land? I dag skrivs det om vägglössen, som tyvärr tycks vara här för att stanna. Vi skriver även om vem som har rätt angående vissa hyresrättsliga frågor när det är bristfällig besiktning gjort och lägenheten full med skadedjur och andra skador.

flytta flyttlådor parNär du reser med familjen så finns det tyvärr risk för att få med sig hem skadedjur av olika slag, bland vilka kanske vägglöss är vanligast. Det är nämligen så att risken att få med sig hem just kryp har ökat och alla kan drabbas. Förra året sanerades det runt 25 000 hem som drabbats av jut vägglöss. I år har redan 11 000 hem sanerats och det fortsätter att ticka på, något vi kan läsa om här i Dagens Nyheter.

Alla kan drabbas av vägglöss. Oavsett om en bor på ett femstjärnigt hotell, i en husvagn eller i en villa på landet. Saneringsmetoderna är sedan varierande. Man kan använda sig av kemisk bekämpning med kisel och andra ämnen som torkar ut lössen. Sedan kan man även värma upp bostaden och skicka möblerna in i en stor ugn. Förutom att värma möbler och kläder kan man även kyla ner saker, och frysa in dessa under en period på ungefär 7 dagar. Hundar kan visa på var vägglössen finns kvar, om de nu är de efter en sanering. Mer fakta är att vägglöss kan finnas här i en artikel i Svenska Dagbladet, där står bland annat att lössen kan finnas på/i:

  • Tåg
  • Bussar
  • Flygplan
  • Biografer
  • Bibliotek
  • Färjor
  • Hotell
  • Stugor
  • Husvagnar
  • Loppisfynd som i kläder och gamla möbler

Om du och din familj misstänker att ni fått skadedjur av något slag, kan ni kontakta bland annat https://www.skadedjursbekampning.nu. Detta är inte bara vägglöss utan även möss, getingar och andra störande djur.

En familjs nya lägenhet full med skadedjur

drömhusI Mitti kan vi läsa om en familj som flyttade in i en ny lägenhet, men som sedan visade sig vara full av både skadedjur och hål i väggar och golv. Ändå ansåg förvaltaren att bostaden är beboelig något som hyresgästföreningen menar är i strid mot lagen. Inte bara är det hål på sina ställen, vatten har läckt in under diskbänken och under golvet kryllade det av skadedjur. Förvaltaren menar dock att bristerna som nu uppdagats inte är skador utan går under termen slitage, vilket betyder att det är den nya hyresgästen som ska bekosta renovering.

Hyresnämnden under Sveriges Domstolar kan man läsa mer om de olika lagarna som finns vad gäller just ansvar och åtagande när det kommer till bostads- och hyresrätter. Det är i hyreslagen som det stadgas att det är den förre hyresgästen som ska bekosta skador, inte den som nyligen flyttat in och dessutom fått en bristfällig besiktning.

Enligt §9 i det 12 kapitlet i Jordabalken (hyreslagen) står det att: ”På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”. Detta har alltså inte skett och nu kanske det blir så att fallet just går upp i hyresnämnden och där avgörs. Förhoppningvis till hyresgästernas fördel, med tanke på att de inte kan bo i sin lägenhet som de betalar hyra för.