Vattkoppor är en vanlig sjukdom som de allra flesta av oss får som barn. Den är mycket smittsam med symtom som feber och blåsor som blir vattenfyllda och kliar. På grund av att den är så smittsam är det viktigt som förälder hålla ditt barn hemma om hen uppvisar symtom.

Vattkoppor är väldigt vanligt hos barn och den kan lätt spridas till en hel förskoleklass. Som förälder bör du därför hålla koll på symtom hos ditt barn för att undvika smittspridning. Kontakta gärna en nätdoktor om du är osäker på om ditt barn har fått vattkoppor. Detta kan du göra på doktor.se/fakta-rad/vattkoppor/, här kan du även läsa mer om vattkoppor och vad du ska tänka på.

Vanliga symtom att titta efter

vattkopporSymtomen du bör titta efter hos ditt barn är framförallt kopporna. De uppkommer som små röda prickar som sedan blir knottror och till slut går över till att bli vätskefyllda blåsor. Utslagen kan komma i flera omgångar och ditt barn kan samtidigt få feber och blir trött och hängig. Det som gäller när det kommer till vattkoppor och förskola är att när barn är feberfria och mår bra så är de välkomna tillbaka till skolan. Du måste också meddela förskolan att ditt barn har fått vattkoppor eftersom det ofta då redan har smittats till resterande barn i förskolan.

Vaccin på gång

Det finns ett vaccin mot vattkoppor men det ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Just nu pågår det en utredning om det ska läggas till i programmet. Vattkoppor kan bli besvärligt för vissa barn som behöver läggas in på sjukhus, därmed kan vaccin vara en god idé. Ett vaccin mot vattkoppor kan även innebära att sjukdomen bältros försvinner. Bältros uppkommer av samma virus som vattkoppor när en person inte byggt upp ett tillräckligt starkt försvar. Ännu har inte ett beslut om vaccin tagits.